มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค 4 สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ, คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ, คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และหลักสูตร Pre-degree (ใช้วุฒิม 3 ในการสมัคร)
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4327-4250-2 หรือเว็บไซต์ WWW.KK.RU.AC.TH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น