ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถขอนแก่น  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                    ด้วยศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถขอนแก่น  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโททางการเกษตร สาขากีฎวิทยา  โรคพืช  อารักขาพืช  พืชไร่  พืชสวน  ปฐพีวิทยา  ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ        พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินินาถ ขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร.0-4325-5028
------------------------------------
อารมณ์/ข่าว/พิพม์/10มิ.ย.62

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น