หมวดหมู่: ข่าวขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

*** วันนี้ (19 ก.พ. 63) ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเ […]

จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการขอนแก่นสร้างเสริมความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

*** วันนี้ (18 ก.พ. 63) ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธาน […]